A escola infantil para os máis pequenos en Santiago

Paixón pola ensinanza

Na nosa escola, na que proporcionamos un ambiente cálido, afectivo e seguro, seguimos a metodoloxía agazziana, de carácter globalizador. Valora a actividade de nenos e nenas, céntrase no xogo e respectaos ritmos de cadaquén. Unha metodoloxía que se achega ao coñecemento dos pequenos e das pequenas a través da observación e da escoita activa. Neste modelo foméntase o desenvolvemento da educación sensorial, o coñecemento do mundo a través da exploración e a educación do sentimento que xira arredor da actividade psicomotriz e do traballo coas emocións.

Dámoslle moita importancia ás diferentes linguaxes, verbais e non verbais. Deste xeito, utilizamos símbolos intelixibles, que permitan aos pequenos e pequenas ordenar a súa actividade, xoguetes e materiais. Tamén nos achegamos, no obradoiro das linguas, a outros idiomas como o inglés e o francés.

Diferentes actividades

Temos, como actividade complementaria, un cursiño de natación que desenvolvemos co Centro Acuático Awasan durante varios meses do curso. Desevolvemos tamén un obradoiro de lingua inglesa durante todo o curso escolar, que forma parte das nosas rutinas pedagóxicas. Ademais, cada ano realizamos unha exposición dos traballos plásticos do alumnado, con fins benéficos.

Entendemos que os centros de Educación Infantil deben de compartir coas familias o papel de proporcionar aos nenos e nenas experiencias básicas que contribúan ao seu desenvolvemento e primeiras aprendizaxes. Así, a nosa tarefa será completar e ampliar ditas experiencias. Por outra banda, fomentamos a participación das familias no centro a través de xuntanzas, encontros, celebracións...

Diferentes actividades

Ofertamos tamén un servizo de cociña: as familias traen o pequeno almorzo,comida e/ou merenda, segundo proceda, dos seus fillos e fillas. O noso equipo utiliza as instalacións para quentar os alimentos e dárllos aos alumnos e alumnas na propia escola.

Realizamos moitas actividades fóra da escola: rutas e paseos pola contorna próxima e visitas aos establecementos do barrio. Participamos nos eventos que organiza o Concello: en visitas guiadas, organizadas polo Departamento de Parques e Xardíns, e na Campaña de Animación á Lectura. No patio exterior da escola cultivamos algúns froitos e verduras de temporada, sendo nenas e nenos quenes se encargan do coidado. Tamén desfrutamos xogando coa area, nos bambáns...

A través do centro de interese denominado Recunchos de Compostela visitamos as prazas e rúas da zona vella, salas de exposicións e teatros.

A nosa proposta

A nosa proposta

O que buscamos é desenvolver unha proposta de traballo única e diferenciada, baseada na formación e nas ganas de ofrecer o mellor ao noso alumnado. Unha proposta que se basea na constante interacción familia-escola; e no contacto directo co contorno exterior como escenario continuo para a formación integral das nenas e dos nenos.

Neste momento, a nosa actividade educativa desenvólvese por proxectos, tendo en conta a metodoloxía agazziana. Tamén desenvolvemos actividades a través de secuencias didácticas puntuais e centros de interese.

Horario

Horario

O horario de funcionamento é de 07:45 a 20:00 horas, todo o ano excepto festivos, e os días marcados polo centro. Ademais, a escola disporá de días de horario especial, de 07:45 a 15:45 horas, que se comunicará ás familias antes do inicio de curso.

Servizo de comedor

Servizo de comedor

A escola conta con servizo de cociña. As familias deberán traer o almorzo, comida ou merenda preparada da casa, e esta será quentada e administrada aos nenos e ás nenas polo persoal do centro. As familias que queiran esta prestación deberán solicitala canto antes, e seguir as recomendacións da Consellería de Sanidade, que serán explicadas polo noso persoal.

Actividades complementarias

Actividades complementarias

Ademais das actividades pedagóxicas levadas a cabo na escola, participamos nas que organiza o Concello de Santiago de Compostela: sesións de contacontos coa colaboración da editorial Kalandraka, e visitas guiadas aos parques e xardíns da cidade. Unha vez ao ano, contamos coa presenza dun prestixioso músico flautista que leva a cabo audicións de carácter pedagóxico: un éxito entre os nosos/as nenos e nenas.

Informes pedagóxicos

Informes pedagóxicos

O centro convoca a todas as familias que así o desexen para comentar o informe pedagóxico dos nenos e nenas. Nestas reunións trátanse todos os aspectos relacionados co seu desenvolvemento: adaptación, relación cos demais, dinámica, consecución dos obxectivos... Tamén resolvemos as cuestións que teñan as familias. Poderá tamén concertar unha titoría cando así o desexe.

Outros obradoiros

Outros obradoiros

O centro adoita desenvolver un obradoiro de achegamento a linguas estranxeiras dende outubro a xuño, nas súas propias instalacións Nos meses de abril e maio lévase a cabo, como vén sendo habitual, o curso de natación nas instalacións do Centro Awasan. Para iso, contamos cunha empresa de autocares para o servizo de transporte.

Queres saber máis sobre nós?

Na Escola Infantil Paparolo buscamos ofrecer a todos os nosos alumnos un estilo de ensinanza que os faga parte activa da súa propia evolución. Contacta connosco para máis información sobre a nosa metdoloxía.

Contactar